Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji środowiskowej wymaga od przedsiębiorcy złożenia we właściwym organie administracyjnym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz:

 • Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia KIP (jeżeli przedsięwzięcie może POTENCJALNIE kwalifikować się jako oddziałujące na środowisko)
 • Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (jeżeli przedsięwzięcie może ZNACZĄCO oddziaływać na środowisko)

O rodzaju dokumentu decyduje Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jak wygląda procedowanie administracyjne, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

 • Weryfikacja złożonego wniosku
 • Ustalenie stron postępowania
 • Przedłożenie Raportu lub KIP do zaopiniowania przez SANEPID i RDOŚ, WODY POLSKIE
 • Konsultacje społeczne
 • Zakończenie postępowania wraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją
 • Wydanie decyzji środowiskowej

Ważne! Postępowanie administracyjne może trwać nawet kilka miesięcy. Na ostateczną jego długość wpływa między innymi jakość opracowanego wniosku, dlatego powinien być przygotowany przez kompetentnego wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich istotnych informacji.

Nasze działania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Pracę nad uzyskaniem decyzji rozpoczynamy od dokładnej analizy planowanej inwestycji, także pod kątem możliwości, jakie daje lokalizacja
 • Kompletujemy niezbędne dokumenty dotyczące Państwa inwestycji
 • Określamy podstawę prawną do wykonania opracowania - ocena zasadności wykonania opracowania
 • Oferujemy przygotowanie dokumentacji do decyzji administracyjnych, a także prowadzenie postępowań podczas trwania procedur oraz monitorowanie sprawy w urzędzie

Adres

ul. Podłużna 30J/17

03-290 Warszawa

Godziny pracy

poniedziałek - piątek

8:00 - 16:00

Skontaktuj się z nami

Zostaw nam swoje dane

Wyślij nam swój numer telefonu, a na pewno się z Tobą skontaktujemy

Podaj prawidłowy numer telefonu