Gospodarka odpadami

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzeniu wniosków o wydanie pozwolenia na gospodarowanie odpadami, wraz ze szczegółową analizą wybranej pod inwestycję lokalizacji. Zajmiemy się również prowadzeniem sprawy we właściwym urzędzie, począwszy od złożenia wniosku, aż do wydania pozwolenia/ zezwolenia.

Wszystkie wnioski o wydanie pozwoleń i/lub zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami, muszą być zgodne z ustawą prawną o ochronie środowiska z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Uzyskanie decyzji na zbieranie odpadów musi być poprzedzone złożeniem wniosku we właściwym organie administracyjnym. Wniosek ten musi zawierać:

 • informację dotyczącą rodzaju odpadów
 • gruntowny opis metody zbierania
 • określenie gdzie i w jaki sposób będą magazynowane odpady
 • możliwości techniczne wnioskodawcy do gromadzenia odpadów oraz sposoby monitorowania działalności

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Uzyskanie decyzji na wytwarzanie odpadów musi być poprzedzone złożeniem wniosku we właściwym organie administracyjnym, zgodnego z ustawą o ochronie środowiska. Wniosek ten powinien uwzględniać:

 • rodzaj odpadów, jakie będą wytwarzane (skład chemiczny i właściwości)
 • ilość wytwarzanych odpadów w skali roku
 • sposoby na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów
 • określenie gdzie i w jaki sposób odpady będą magazynowane
 • strategie postępowania z wytworzonymi odpadami

Ważne! Przedsiębiorstwo MUSI uzyskać decyzję na wytwarzanie odpadów, jeżeli posiada instalację, w której wytwarza rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne.

Wniosek o pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Aby uzyskać decyzję na przetwarzanie odpadów należy złożyć wniosek wraz z załącznikami we właściwym organie administracyjnym. Wniosek ten musi zawierać:

 • dane o rodzaju odpadów do przetwarzania oraz określenie miejsca ich przetwarzania
 • wdrożone metody przetwarzania odpadów
 • ilość przetwarzanych odpadów oraz ilość odpadów uzyskiwanych na skutek przetwarzania w skali roku
 • informacje techniczne instalacji lub urządzenia przetwarzającego odpady
 • opis podjętych działań w zakresie monitorowania i kontroli inwestycji objętej zezwoleniem

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zespół specjalistów Biura Usług Środowiskowych zapewnia kompleksowy nadzór nad realizacją projektu: od opracowania dokumentacji i złożenia jej do urzędu, aż do uzyskania stosownych pozwoleń!

Adres

ul. Podłużna 30J/17

03-290 Warszawa

Godziny pracy

poniedziałek - piątek

8:00 - 16:00

Skontaktuj się z nami

Zostaw nam swoje dane

Wyślij nam swój numer telefonu, a na pewno się z Tobą skontaktujemy

Podaj prawidłowy numer telefonu