Uzyskiwanie pozwoleń z zakresu ochrony środowiska

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej koniecznym jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń ustalających zakres i warunki korzystania ze środowiska, wydawanych przez właściwe organy ochrony środowiska.

Najważniejsze pozwolenia w zakresie prowadzonej działalności to:

 • pozwolenie na prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia

Zespół doświadczonych pracowników Biura Usług Środowiskowych oprócz profesjonalnego konsultingu z zakresu ochrony środowiska, oferuje również merytoryczne wsparcie na etapie zbierania informacji, wypełniania oraz składania wniosków o pozwolenia z obszaru ochrony środowiska.

Ponadto, pomagamy sporządzić wszelkie zestawienia zbiorcze i sprawozdania, do których podmiot jest zobowiązany w zakresie ochrony środowiska. Są to między innymi:

1. Operat ochrony powietrza

w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219).

Ważne! Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. określa rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz takich, których użytkowanie wymusza złożenie wniosku o pozwolenie właściwemu organowi ochrony środowiska.

Informacje, które muszą być uwzględnione w prawidłowo sporządzonym operacie ochrony powietrza:

 • Czas pracy instalacji oraz miejsce, w którym gazy i pyły będą wprowadzanie do powietrza
 • Rodzaj oraz ilość gazów lub pyłów
 • Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem terenów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody
 • Aktualny stan jakości powietrza, a także warunki meteorologiczne
 • Wynik obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, łącznie z graficznym przedstawieniem uzyskanych wyników

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy instalacja w Państwa inwestycji musi uzyskać pozwolenie czy zgłoszenie, prosimy o kontakt. W trakcie rozmowy, przeanalizujemy Państwa przypadek i wskażemy odpowiednie rozwiązanie.

2. Operat wodno-prawny

w celu wydania pozwolenia w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z art. 389 oraz 390 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Inwestycja, która wymaga korzystania z wód lub mogąca mieć wpływ na stan wód, wymaga posiadania pozwolenia wodno-prawnego. Pozwolenie to wydawane jest na podstawie wniosku złożonego we właściwym organie ochrony środowiska. Do wniosku należy dołączyć operat wodno-prawny.

Pozwolenie wodno-prawne konieczne jest w przypadkach:

 • Usług wodnych i szczególnego korzystania z wód
 • Obniżania poziomu lustra wód podziemnych
 • Rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • Gromadzenia na terenach zagrożonych powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych oraz innych materiałów mogących zanieczyścić wody
 • Przeprowadzania przez śródlądowe drogi wodne oraz wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • Wykonanie urządzeń wodnych (kanały, rowy, budowle regulacyjne, stawy, urządzenia do połowu i chowu ryb, mola, pomosty, przystanie)

Specjalizujemy się w sporządzaniu profesjonalnych i rzeczowych operatów wodno-prawnych. Wykwalifikowany i doświadczony zespół Biura Usług Środowiskowych opracuje operat wodno-prawny, który pomoże w uzyskaniu stosownego pozwolenia. Wszystko po to, by mogli Państwo jak najszybciej rozpocząć swoją inwestycję.

Adres

ul. Podłużna 30J/17

03-290 Warszawa

Godziny pracy

poniedziałek - piątek

8:00 - 16:00

Skontaktuj się z nami

Zostaw nam swoje dane

Wyślij nam swój numer telefonu, a na pewno się z Tobą skontaktujemy

Podaj prawidłowy numer telefonu